• imce63

סימון "תן זכות קדימה" על הכביש

עודכן: 22 ביוני


הנהגים אמורים לציית לתמרורים הניצבים בצד הדרך ולסימונים שעל פני המיסעה.

תקנות התעבורה קובעות כי תמרור המסומן על הכביש הוא מנחה בלבד, ורק תמרור על גבי עמוד מחייב את הנהג.

עד לפני מספר שנים היה מקובל לסמן קו עצירה עבור תמרור "עצור", וסימון שונה עבור תמרור "תן זכות קדימה".

יחד עם תמרור "תן זכות קדימה" סומנו לרוחב הנתיב שני קווים מקווקווים מקבילים.

נהג שהסתכל על הכביש ידע איזה תמרור ניצב בצד הדרך, בלי להסיר את עיניו מהדרך.

כיום מסמנים רק קו עצירה, והוא מסמן את המקום בו צריך להמתין כשיש צורך לעצור, גם אם אין תמרור שמחייב לעצור.

במקרים רבים בהם שדה הראות בצומת מאפשר להמשיך לנסוע לאט ולהיכנס לצומת בלי לעצור, הנהגים נעצרים ע"י שוטר שאורב מעבר לפניה, ומקבלים דו"ח על אי ציות לתמרור "עצור". הצורך להתרכז בתנועה גרם לנהגים שלא לשים לב לתמרור.

במקום שהנהג יתרכז בנעשה על הכביש, עליו לחפש את התמרור שבצד הדרך.

רצוי שהנהג יקבל את מלוא המידע מהסימון על הכביש, וקו עצירה יתלווה רק לתמרור עצור, כפי שנהוג במדינות רבות.

לגבי סימון של קו עצירה או קו המתנה, רצוי שיהיה להם תוקף מחייב גם בלי תמרור נלווה בצד הדרך.

במצב הקיים, אם התמרור נפל או נעדר מסיבה כל שהיא, אם תקרה תאונה, הנהג שהיה אמור לתת זכות קדימה, פטור מכל אשמה.

9 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול