• imce63

הולכי רגל במעבר חציה

עודכן: 20 ביולי

לפי תקנות התעבורה על נהג ברכב לתת זכות קדימה להולכי רגל במעבר החציה.

לפי נוסח התקנה הולך הרגל יכול להתייחס אל מעבר החציה כאילו הוא המשך ישיר ורציף של המדרכה.

הולך הרגל לא נדרש להתייחס למצב התנועה, כמו למשל לרכב שמתקרב במהירות אל המעבר.

במקרה של תאונה מי שיפגע גופנית יהיה הולך הרגל, והוא יהיה צודק.

צודק אבל פצוע שאולי ישאר נכה, צודק אבל אולי כבר לא בחיים.

רצוי לשנות את תקנת התעבורה.

זכות הקדימה של הולך הרגל תשאר ללא שינוי, וגם חובתו של הנהג לתת זכות קדימה להולך הרגל תשאר ללא שינוי, אבל גם הולך הרגל צריך לקחת אחריות ולהסתכל לצדדים. אם כלי הרכב צריך לעצור כדי לאפשר להולך הרגל לחצות, על הולך הרגל לעצור ולהמתין לעצירת הרכב. רק אחר כך יחצה את הכביש במעבר החציה. הולך הרגל צריך לוודא שקיבל את זכות הקדימה, לא לקחת אותה כמובנת מאליה.

בכלל, רצוי שתמיד, הולך הרגל יעצור לפני שיתחיל לחצות את הכביש.

הולך הרגל צריך היות לא רק צודק, אלא גם חכם, ותקנות התעבורה צריכות לעזור לו.
צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול